30 The Download
0 Comment
26.12.2019 Upload date

Ayşegül Dora - Güney İran'da Devrim

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

AGACIN ALTINDA KONUŞMA! YAPRAKLAR DİNLER. 
İran'da günlük yasarn bu deyimin çekirdeğine oturtulmuştu da­ha düne kadar. İran'ı yaşamışsa insan, İran'ı beyninde özümle­mişse, bu gerçekle adım başı yüzyüze gelindiğini blllrdl. SAVAK dünyanın en güçlü haber alma örgütlerinden biriydi. Şah'ı düne kadar bu örgüt ayakta tutmuştu ve bu örgütün çalışmasını bir rakam belirledi: İran'da 1979 yılı Şubat ayında, başını dini lider Humeyni'nin çektiği demokratik güçler Şah yönetimine son ve­rene kadar 150 bin siyasal tutuklu zindanlarda kaldı. Son yirmi yıl Içinde kaybolan, ya da öldürülenlerin kesin sayısı bellrlene­medi. 1978 yılının başından bu yana Ise, 30 bini aşkın Insanın öldürüldüğü sanılmaktadır. Ve . . . Bir gün gelmiş 'AGACIN YAP­RAKLARI' yetmez olmuştur konuşulanları denetlemeye. Konuş­malar hızlanmış, ses yükselmiş, yükselmiş ve yapraklar savrul­muştur dört bir yana . . . İnsanlar, olanca güçleriyle sarstılar o ağacı, altında kalablllrlerdl, kl bu dlyalektiğe aykırı olurdu .. KOCA TARİH görevini yaptı ve O AGAÇ KESİLDİ...