28 The Download
0 Comment
26.12.2019 Upload date

Barbara Jelavich - Balkan Tarihi 1 - Küre Yayınları

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

BALKAN TARİHİ bir çok etnik ve dini unsurun çatışmaları ile şekillenmiştir. Balkanlar’da en uzun barış ve düzenin tesis edilmesi Osmanlı Devleti’nin egemenliği ile birlikte olmuş, kurulan bu idari ve ekonomik düzen yüzyıllar boyunca çok da değişmeden devam etmiştir. Osmanlıların bölgeden aşama aşama çekilmek durumunda kalması ve eşzamanlı olarak ortaya çıkan ulusçu hareketler ve kurulan millet devletler ile, Balkanlar’da günümüze dek devam edecek çatışma ve problemler dönemi yeniden başlamıştır.

Balkan Tarihi’nin bu ilk cildi, Balkanlar’da Osmanlı ve Habsburg egemenliğinin son dönemlerini ele almaktadır. 18. ve 19. yüzyıllara denk gelen bu devre boyunca, Balkanlar’da ulusçu isyanlar kafa göstermiş, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Romanya gibi yeni devletler ortaya çıkmış, tıpkı dönemde Bulgarlar otonomi elde etmiştir. Ama tüm bu gelişmeler, bölgedeki çatışmaları sonlandırmamış aksine I. Dünya Savaşı’na giden süreci başlatmıştır.

Balkan Tarihi, sunmuş olduğu tarihi çerçeve ile günümüz uluslararası ilişkilerini anlamaya olanak sağlamaktadır.

Yazar: Barbara Jelavich
Çevirmenler: İhsan Durdu, Gülçin Tunalı, Haşim Koç
Özgün Adı: History of The Balkans: Eighteenth and Nineteenth Centuries