9 The Download
0 Comment
26.12.2019 Upload date

Benjamin R.barber - Mcworld'e Karşı Cihad

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

Çağımızın esas ikileminin çok incelikli ve aydınlatıcı bir çözümlemesini sunuyor. Bir yandan da acayip bir boyutta içiçe geçmiş bulunan tüketimci kapitalizm ile dinsel ve kabilesel köktencilik, Barber'a göre, şu lahza arasında yaşadığımız dünyayı hem birleştirici hem de parçalayıcı etki yapıyor: Tüketimci tapitalizm küresel düzeyde uluslar arasındaki sosyal ve ekonomik duvarları hızla yakıp, değişik kültürleri sadece bir kişiliksiz pazarda birleştirirken; etkin, dinsel ve ırkçı çekişmeler siyasal tabloyu gittikçe daha küçük parçalara bölüyor. Bu iki karşıt kuvvetin paradoksal karşılıklı bağımlılığını betimleyebilmek için deyimini yaratan Rutgers Üniversitesi Siyasal Bilimler Profesörü Barber, bu çok etkili diyalektiğin demokrasi bakımından yarattığı tehlikeleri de araştırıyor.