4 The Download
0 Comment
26.12.2019 Upload date

Dursun Yıldız - Tarihi, Stratejik Önemi Ve Su Sorunu Açısından Akdeniz'in Doğusu

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Dünyada tespit edilmiş petrol rezervlerinin %65’ine, doğal gaz kaynaklarının ise% 41’ine sahip Ortadoğu coğrafyasının sıcak denizi olan Doğu Akdeniz,aynı zamanda Büyük Ortadoğu projesinin de çekirdek bölgesi durumundadır.

Tarihin her döneminde geniş güçler tarafından rekabet sektörü olarak algılanan ve önemli çatışmalara sahne olan Doğu Akdeniz , yakın gelecekte gene çok açıdan Dünyanın gündemine gelecek ve 21.yüzyılın en keskin hesaplaşmasının yapılacağı bölge olacaktır.

Bu bölgede, güvenlik ve istikrarı gelecekte tehdit edebilecek bir değişik unsur da Bölgenin yenilenebilir su kaynakları açısından fakirliği olacaktır.

Doğu Akdeniz Havzası’ndaki ülkelerin birçoğu su açısından, çeşitli oranlarda Memba ülkelerine bağımlı ve ya su kaynaklarını kıyıdaş bir ülkeyle birlikte çalıştırmak durumunda olan ülkelerdir. Bu karakteristik özellik, havzada kıt olan su kaynaklarının kullanımının önemini arttırarak havzanın geleceğinde etkili bir rol oynayacaktır.