18 The Download
0 Comment
26.12.2019 Upload date

Erdem Demirtaş - Ortadoğu'da Devlet Ve İktidar

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Ortadoğu devletleri nasıl olmakta da otoriterlikten çıkamıyor, bir demokrasi haline gelemiyor? Bu rejimlerde iktidar gücünü nereden alıyor? Nasıl bir analiz bu rejimleri anlamamıza daha çok yardımcı olabilir?
Ortadoğu'daki otoriter rejimler konusunda geniş bir sosyal bilimler literatürü var. Ancak bu araştırmalar, ister İslam ve demokrasi ilişkisini ele sektör çalışmalar olsun, ister geleneksel kültür analizleri olsun, genellikle özcülükle, kültürü şeyleştirme ve kültürü müstakil bir değişken gibi ele alma türünden zaaflar taşıyorlar. Ortadoğu'da Devlet ve İktidar, bu literatürün eleştirel, karşılaştırmalı bir incelemesini yaparak, otoriter rejimlerin toplumsal kaynaklarını, siyasal stratejilerini, şiddet ve sert güvenlik aygıtlarının rolünü, sürekliliğin sağlanmasındaki araçları, meşruiyet yaratma ve rıza üretme politikalarını ele almaktadır.


Erdem Demirtaş'ın kitabı, Ortadoğu'ya bakışların ele alındığı yetkin bir düşünce tarihi gibi okunabilir. Ama daha önemlisi, Türkiye gibi demokrasinin küçük müşterekleri yüzeyinde toplumsal ve siyasal bir uzlaşının bulunmadığı ya da zayıf olduğu ülkelerde, iktidarların otoriteryanizme kaymasının ne kadar kolay olduğunu göstermesi açısından çok kıymetli. Otoriter rejimleri incelemek, demokrasinin arasında barındırdığı otoriterleşme eğilimlerine de fer tutuyor ve bizi demokrasiye sahip çıkmaya ve geliştirmeye çağrı ediyor.